نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8123573668/virus_93_2_18_j_6.pdf.html:: موضوعات مرتبط: ویروس شناسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 574
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

در مورخه 93.3.1 امتحان میان ترم ویروس شناسی و

در 93.3.8 امتحان میان ترم وسایل تحقیق برگزار خواهد شد

منبع:جزوه ویروس شناسی از اول تا رده بندی یا

از اول تا اخر جلسه 6 :: موضوعات مرتبط: اطلاعیه ها , وسایل تحقیق در بیماری شناسی , ویروس شناسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 518
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8122960900/pas_z_b_93_2_12_j_4.pdf.html:: موضوعات مرتبط: بیماری های بعد از برداشت , ,
:: بازدید از این مطلب : 595
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8122961026/vasaeel_92_2_11_j_4.pdf.html:: موضوعات مرتبط: وسایل تحقیق در بیماری شناسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 520
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8122961092/virus93_2_11_j_5.pdf.html:: موضوعات مرتبط: ویروس شناسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 566
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8122122342/virus_93_2_4_j_4.pdf.html

 :: موضوعات مرتبط: ویروس شناسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 596
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8122121526/tarh_93_2_5_j_3.pdf.html:: موضوعات مرتبط: طرح ازمایشات کشاورزی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1644
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8122150676/pas_az_b_93_2_5_j_3.pdf.html:: موضوعات مرتبط: بیماری های بعد از برداشت , ,
:: بازدید از این مطلب : 512
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8122121634/vaseel_93_2_4_j_3.pdf.html:: موضوعات مرتبط: وسایل تحقیق در بیماری شناسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 483
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کلاس دکتر حاتمی در مورخه 93.2.12 تشکیل نمی شود:: موضوعات مرتبط: اطلاعیه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 505
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8122122668/virus_92_1_28_jal_3.pdf.html:: موضوعات مرتبط: ویروس شناسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 634
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8121532600/virus_92_1_21_jal_2.pdf.html:: موضوعات مرتبط: ویروس شناسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 646
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8121532518/virus_92_12_28_jal_1.pdf.html:: موضوعات مرتبط: ویروس شناسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 668
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8121532484/vasayel_93_1_28_jal_2.pdf.html:: موضوعات مرتبط: وسایل تحقیق در بیماری شناسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 465
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8121532392/vasayel_93_1_21_jal_1.pdf.html:: موضوعات مرتبط: وسایل تحقیق در بیماری شناسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 553
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8121532284/gable_eyd.pdf.html:: موضوعات مرتبط: وسایل تحقیق در بیماری شناسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 532
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8121532226/tah_93_1_28_jal_2.pdf.html:: موضوعات مرتبط: طرح ازمایشات کشاورزی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1555
|
امتیاز مطلب : 15
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8121532118/tah_93_1_22_jal_1.pdf.html:: موضوعات مرتبط: طرح ازمایشات کشاورزی , ,
:: بازدید از این مطلب : 2777
|
امتیاز مطلب : 27
|
تعداد امتیازدهندگان : 7
|
مجموع امتیاز : 7
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8121532042/pas_az_b_93_1_29_ja_l2.pdf.html:: موضوعات مرتبط: بیماری های بعد از برداشت , ,
:: بازدید از این مطلب : 665
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8121531976/pas_az_b_93_1_22_jal1.pdf.html

 :: موضوعات مرتبط: بیماری های بعد از برداشت , ,
:: بازدید از این مطلب : 952
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

یک نمونه از نامه جدیدی که قراره به دکتر ارشد تحویل بدیم

http://s5.picofile.com/file/8122765350/for_m.docx.html:: موضوعات مرتبط: اطلاعیه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 615
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

فرم هایی که قبلا برا انتخاب استاد راهنما به دکتر فرج زاده داده بودیم

الان فاقد اعتبار هستن

و نامه های جدیدی که قراره به دکتر ارشد بدیم اونا حساب می شن:: موضوعات مرتبط: اطلاعیه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 666
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 ارديبهشت 1393 | نظرات ()